19.6 C
Grevená
Τετάρτη, 19 Ιουνίου, 2024

Πρέπει να διαβάσετε

myGrevena
myGrevena
Δεν είμαστε “φορείς ” της Τέταρτης Εξουσίας. Ο ρόλος μιας εφημερίδας είναι να αφουγκράζεται τους πόνους και τις χαρές ενός τόπου και των ανθρώπων του και αυτούς να διακονεί, να υπηρετεί τις ανάγκες τους, όχι να εξουσιάζει.

Οι εκλογές στα Γρεβενά 90 χρόνια πριν

«ΦΩΝΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΣ  ΕΝ  ΓΡΕΒΕΝΟΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  –  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:      ΠΑΝΤΕΛΗΣ  Λ.  ΤΖΩΝΟΣ

Κυριακή 26  Φεβρουαρίου  1933

 (Αρχείο  Θωμά  Π.  Τζώνου)

 

ΠΡΟΕΚΛΟΓΙΚΗ  ΚΙΝΗΣΗ

 

Η προεκλογική κίνησις ευρίσκεται εν οργασμώ. Αι συζητήσεις δεν παύουν και αι προσλήψεις επι των αυριανών εκλογών αλληλοσυγκρούονται.

Προχθές εξαιρετική κίνησις έξωθι του Καφενείου του κ. Παπαστεργίου, του πολιτικού κέντρου της Ηνωμένης Αντιπολιτεύσεως. Φωναί θόρυβοι έφθασαν μέχρι του Γραφείου μας και μας ηνάγκασαν να εξέλθωμεν.

Διεκρίναμεν Χωροφύλακας και Πολίτας συγκεντρωμένους και θορυβωδώς συζητούνται.

Μεγάλη κίνησις χθές, ημέραν εβδομαδιαίας αγοράς, οπαδοί των διαφόρων κομμάτων συνέρρεον εις την πόλιν μας από όλα τα σημεία του ορίζοντος.

Την 1 ½  π.μ. των μεγάλων διαστάσεων πλατείαν μας δεν ηδύνατο – κατά το κοινώς λεγόμενον – φείδι να περάση και βελόνι να έρριχνε κανείς από πάνω δεν θα εύρισκε το έδαφος.

Σε τρία σημεία αυτής εν είδει τριγώνου κατά ζεύγη οι υποψήφιοι των τριών αντιμαχομένων στρατοπέδων, του ΕΘΝΙΚΟΥ ΣΥΝΑΣΠΙΣΜΟΥ, ΗΝΩΜΕΝΗΣ ΑΝΤΙΠΟΛΥΤΕΥΣΕΩΣ και ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ (Σοφιανοπούλου) δια μακρών ανέπτυσσον τας απόψεις των.

Σημειωτέων ότι κανείς δεν επρόσεχε ούτε ηδύνατο να προσέξη εις τα λεγόμενα των υποψηφίων από τα αλληλοσυγχεόμενα «ΖΗΤΩ» και «ΚΑΤΩ» της μεγάλες ανθρωπομάζες.

Πολλές φορές αντι «ζήτω» το πλήθος εφώναζε «ΚΑΤΩ!!» και αντιστρόφως «Μας έγδαραν» «ΖΗΤΩ» εφώναζε κάποιος.

Για 20 δραχμές μας έβαλαν στη φυλακή «ΖΗΤΩ»!! εφώναξε τρίτος.

Δεν μπορούμε μεις να προφητεύσωμεν το τέλος του αγώνος αυτού, ούτε θέλομεν να υποστηρίξωμεν δια των στηλών μας τας απόψεις του Α ή Β συνδιασμού, δυνάμεθα όμως μετά βαβαιότητος να πούμε ότι ο αγών της 5 Μαρτίου μεταξύ των ανωτέρω κομμάτων, θα είναι τραχύς, πολύ σκληρός και αβέβαιος.

Ευχόμεθα λοιπόν εις πάντας καλήν επιτυχίαν, αλλ΄ όχι ως αυτό θέλουσι παρά ως είναι δίκαιον και εις εκείνους οίτινες θα οφελήσουν την πατρίδα. Ποίοι είναι αυτοί και μείς δεν ξέρομε.

Ο Θεός να βάλη το χέρι του. Το ενιαίον μέτωπον αντιπροσωπεύετο μέσα στην ανθρωπομάζαν αυτήν, δι΄ενός κουφαλάλουτετραγωνικού χάρτου, με το σύμβολό τους «σφυρί δρεπάνι» και την επιγραφή . Ενιαίον μέτωπον αγροτών και εργατών.

Φαίνεται όμως ότι το βουβό αυτό χαρτί είπε περισσότερα από τους άλλουςκαι προτού βγη καλά εμαδίθη από τα αστυνομικά όργανα, ο δε αναρτήσας αυτό οδηγήθη στο τμήμα.

 

«ΦΩΝΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΣ  ΕΝ  ΓΡΕΒΕΝΟΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  –  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:      ΠΑΝΤΕΛΗΣ  Λ.  ΤΖΩΝΟΣ

Κυριακή 5 Μαρτίου 1933

Αρχείο  Θωμά  Π.  Τζώνου)

 

 

ΧΡΟΝΟΓΡΑΦΗΜΑ

ΠΡΟΣ  ΤΗΝ  ΚΑΛΠΗ

Επι τέλους ξεψύχησε κι΄ η ταραχώδης περίοδος της προεκλογικής κινήσεως.

Έπαυσαν πλέον οι λογομαχίαι μεταξύ των διαφόρου φρονήματος πολιτών. Η ημέρα της Κρίσεως έφθασε. Κυριακή ξημερώνει. Οι κάλπες περιμένουν μ΄ ανοιχτό το στόμα να χάψουν τη την λεία που τις μαγείρεψε ο υποψήφιος  με τους διαφόρους μπράβους του.

«Ποιόν θα ψηφίσης»; ακούεται ένας από τους μαζεμμένους έξω του εκλογικού τμήματος.         «Ποιός  λες να βγή;» λέγει ο άλλος.

«Για να ιδούμε τι θα γίνη»; μονολογεί τρίτος και προχωρεί, προχωρεί. Προχωρεί σκυφτός με βήμα αργό. Ο δύστυχος! Είναι γέρων ποια. Έξαφνα, κοντοστέκεται. Νάτος τώρα. Σταμάτησε και σκέπτεται. Πόσες φορές εσύρθη μπροστά στην κάλπη αυτή, μέσα στα τόσα χρόνια που αριθμεί στο ρυτιδωμένο απ΄τ΄αλέτρι της δυστυχίας πρόσωπό του! Και τώρα τι να σκέπτεται τάχα; Μήπως μετέβαλλε φρόνημα;  Μήπως αισθάνεται την ιερά αποστολή που έχει η ψήφος του;  Μήπως  εκεί που βαδίζει θα συναντήση το παραμυθένειο σταυροδρόμι, που.. οδηγεί τον μεν στον παράδεισο, το δε στην κόλαση, αλλά είναι δύσκολο να ξεχωρήση ποιο είναι το μεν και ποιό το δε; Μήπως ξέρει ότι εκεί που πηγαίνει μπορεί να υπογράψη την ευτυχία ή τη δυστυχία του;

Πόσον σκληρή είναι η δοκιμασία αυτή!  Φαντασθήτε πόσον είναι φρικτόν να υπογράψη κανείς τη δυστυχία αυτού και των απογόνων του, χωρίς να το ξέρη!

Πολίτα, βάλε το χέρι στην συνείδησή σου και προχώρει. Προσπάθησε μόνον να τάχης καλά με τη συνείδησή σου. Σκέψου ότι δεν είσαι ελεύθερος να κάνης εκείνο που θέλεις.

Μη πής πως είναι δικαίωμά σου να κάνης την ψήφο σου ότι θέλεις σύ.

Όχι. Είναι δική σου η ψήφος, αλλά οφείλης να την διαθέσης καθώς πρέπει:

Δυστυχώς ο νόμος δεν σε τιμωρεί δια την κακήν διάθεση της ψήφου σου, αλλά σκέψου το μεγάλο δικαστήριο που κρύβεις μέσα σου, την συνείδηση, η οποία θα σε τιμωρήση και θα σε στιγματίση σκληρά.

Μη σε δελεάζουν τα παχιά λόγια των επιτηδείων. Προχώρει προς την κάλπην, κάνε το καθήκον σου εν ονόματι  της συνειδήσεώς σου.

Καλή επιτυχία.

Ε. Ε. Χ.

 

«ΦΩΝΗ  ΔΥΤΙΚΗΣ  ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ»

ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ  ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΟΣ  ΕΦΗΜΕΡΙΣ  ΕΝ  ΓΡΕΒΕΝΟΙΣ

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ  –  ΙΔΙΟΚΤΗΤΗΣ:      ΠΑΝΤΕΛΗΣ  Λ.  ΤΖΩΝΟΣ

Κυριακή 19  Φεβρουαρίου  1933

(Αρχείο  Θωμά  Π.  Τζώνου)

 

ΤΑ  ΟΝΟΜΑΤΑ  ΤΩΝ  ΥΠΟΨΗΦΙΩΝ  ΒΟΥΛΕΥΤΩΝ

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ  ΓΡΕΒΕΝΩΝ

 

Του Κυβερνητικού συνδυασμού

 

Πέτρος  Ζωγράφος  και Κωνσταντίνος Ταλιαδούρος

 

Του Λαϊκού Κόμματος

 

Κων/νος Μπητόπουλος και Γεώργιος Ποντίκας

 

Του Αγροτικού Κόμματος (ομάδος Σοφιανοπούλου)

 

Θάνος Φείδας και Γεώργιος Ντούντας

 

Του Ενιαίου Μετώπου

 

Δημήτριος Παπαδήμας

 

Ανεξάρτητος

 

Γεώργιος Σπανός

 

(Δημοσίευση στο φύλλο 19.5.2023 των ΧΡΟΝΙΚΩΝ ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)

 

 

 

 

Προηγούμενο άρθρο
Επόμενο άρθρο
spot_img

Πρόσφατες δημοσιεύσεις