20.6 C
Grevená
Πέμπτη, 25 Ιουλίου, 2024

Πρέπει να διαβάσετε

myGrevena
myGrevena
Δεν είμαστε “φορείς ” της Τέταρτης Εξουσίας. Ο ρόλος μιας εφημερίδας είναι να αφουγκράζεται τους πόνους και τις χαρές ενός τόπου και των ανθρώπων του και αυτούς να διακονεί, να υπηρετεί τις ανάγκες τους, όχι να εξουσιάζει.

ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ ΣΥΖΗΤΗΣΗΣ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΜΕ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΚΟΙΝΩΝΙΑ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ LIFE ARCPROM 8-9 ΜΑΙΟΥ 2023, ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΦΕ ΑΡΚΟΥΔΑ

Άγιος Γερμανός, 4 Μαΐου 2023

Η Μονάδα Διαχείρισης Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και Προστατευόμενων Περιοχών Δυτικής Μακεδονίας του Οργανισμού Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής σε συνεργασία με την περιβαλλοντική οργάνωση Καλλιστώ διοργανώνουν δύο ανοιχτές για το κοινό συναντήσεις συζήτησης και ενημέρωσης στο πλαίσιο του ευρωπαϊκού προγράμματος LIFE ARCPROM – Improving human-bear coexistence in 4 National Parks of South Europe» (LIFE18 NAT/GR/000768), για την καφέ αρκούδα. Οι συναντήσεις θα πραγματοποιηθούν στις 8 και 9 Μαΐου 2023 στην Αίθουσα «Λάζαρος Ναλπαντίδης» του Δήμου Πρεσπών.

Την πρώτη μέρα, 8 Μαΐου και  ώρα  18:00 – 20:00, θα πραγματοποιηθεί ανοιχτή συζήτηση με την τοπική κοινωνία, με στόχο την ενημέρωση για επίκαιρα ζητήματα που αφορούν στην παρουσία της καφέ αρκούδας στην περιοχή,  σε τρόπους βελτίωσης της συνύπαρξης  ανθρώπου  αρκούδας στο Εθνικό Πάρκο Πρεσπών και στη συμβολή του προγράμματος LIFE ARCPROM  προς αυτό τον σκοπό, στις Ειδικές Μονάδες Ανίχνευσης Δηλητηριασμένων Δολωμάτων (Ε.Μ.Α.Δ.Δ.), στις αποζημιώσεις του ΕΛΓΑ και στο νέο στρατηγικό σχέδιο της Κοινής Αγροτικής Πολιτικής (Πρόγραμμα LEADER/CLLD 2023 – 2027). Στη συζήτηση θα συμμετάσχουν  εξειδικευμένοι επιστήμονες από την ΚΑΛΛΙΣΤΩ, τον ΟΦΥΠΕΚΑ και το Κέντρο Ανάπτυξης Καλαμπάκας-Πύλης Α.Ε.

Τη δεύτερη μέρα, 9 Μαΐου και ώρα 11:00 – 13:00, θα πραγματοποιηθεί η 3η συνεδρίαση  της “Πλατφόρμας Συνύπαρξης Τοπικών Κοινωνιών-Αρκούδας”, στην οποία έχουν προσκληθεί τοπικοί φορείς και οργανώσεις που σχετίζονται άμεσα ή έμμεσα με την παρουσία της αρκούδας στην περιοχή των Πρεσπών. Η Πλατφόρμα συγκροτείται από εκπροσώπους των ενδιαφερόμενων μερών και των κοινωνικών εταίρων (Μονάδα Διαχείρισης, Διεύθυνση Δασών, Περιφέρεια, Δήμος, παραγωγοί που δραστηριοποιούνται στον πρωτογενή τομέα και Σύλλογοι/Συνεταιρισμοί παραγωγών, Κυνηγετικοί Σύλλογοι και Ομοσπονδίες, Περιβαλλοντικές Οργανώσεις, Αναπτυξιακές Εταιρείες και Επιμελητήρια, κάτοικοι της περιοχής που δραστηριοποιούνται στον τουρισμό). Όλα τα ενδιαφερόμενα μέρη/κοινωνικοί εταίροι έχουν εκφράσει την πρόθεση να εργαστούν από κοινού για την ελαχιστοποίηση των συγκρούσεων ανθρώπου-αρκούδας και την προώθηση της αρμονικής συνύπαρξής τους.

Λίγα λόγια για το πρόγραμμα LIFE ARCPROM

Το πρόγραμμα LIFE ARCPROM αφορά στη βελτίωση της συνύπαρξης ανθρώπου – αρκούδας σε τρία Εθνικά Πάρκα της Ελλάδας (Β. Πίνδου, Πρεσπών, Οροσειράς Ροδόπης) και σε ένα της Ιταλίας (Maiella). Κύριοι στόχοι του  είναι η ανάπτυξη καινοτόμων δράσεων για τη διαχείριση των αλληλεπιδράσεων ανθρώπου-αρκούδας, η αντιμετώπιση φαινομένων προσέγγισης του είδους  σε κατοικημένες περιοχές, η ελαχιστοποίηση παράνομων πρακτικών που έχουν  ευρύτερες επιπτώσεις στην πανίδα και τα οικοσυστήματα, όπως η χρήση των δηλητηριασμένων δολωμάτων (φόλες), και η εφαρμογή αποτελεσματικών μέτρων πρόληψης ζημιών που προκαλούνται από τα μεγάλα σαρκοφάγα στη γεωργική οικονομία. To έργο ξεκίνησε τον Οκτώβριο του 2019 και θα έχει διάρκεια 5 χρόνια. Εταίροι του έργου είναι ο ΟΦΥΠΕΚΑ, μέσω των τριών αποκεντρωμένων  Μονάδων Διαχείρισης (ΜΔ Εθνικού Πάρκου Βόρειας Πίνδου, ΜΔ Εθνικού Πάρκου Πρεσπών και ΠΠ Δυτικής Μακεδονίας, ΜΔ Εθνικών Πάρκων Νέστου – Βιστωνίδας και Ροδόπης) , το Εθνικό Πάρκο Maiella,  δύο πανεπιστήμια (Θεσσαλίας και  Δυτικής Μακεδονίας) και δύο περιβαλλοντικές οργανώσεις (Καλλιστώ και WWF Ιταλίας).

Μπορείτε να μάθετε περισσότερα για το έργο, τις δράσεις & τα νέα του https://lifearcprom.uowm.gr/el/

Ο.ΦΥ.ΠΕ.Κ.Α.

Ο Οργανισμός Φυσικού Περιβάλλοντος και Κλιματικής Αλλαγής (ΟΦΥΠΕΚΑ) είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και σκοπός του είναι η εφαρμογή της πολιτικής που χαράσσει το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, με αιχμή τις βιώσιμες πρακτικές, για τη διαχείριση των προστατευόμενων περιοχών στην Ελλάδα, τη διατήρηση της βιοποικιλότητας, την προώθηση και υλοποίηση δράσεων αειφόρου ανάπτυξης και την αντιμετώπιση της κλιματικής αλλαγής.

Εποπτεύεται από το Υπουργείο Περιβάλλοντος και Ενέργειας, έχει διοικητική και οικονομική αυτοτέλεια και λειτουργεί προς όφελος του δημοσίου συμφέροντος κατά τους κανόνες της ιδιωτικής οικονομίας.

Πρόσφατες δημοσιεύσεις