23.6 C
Grevená
Σάββατο, 13 Απριλίου, 2024

Πρέπει να διαβάσετε

myGrevena
myGrevena
Δεν είμαστε “φορείς ” της Τέταρτης Εξουσίας. Ο ρόλος μιας εφημερίδας είναι να αφουγκράζεται τους πόνους και τις χαρές ενός τόπου και των ανθρώπων του και αυτούς να διακονεί, να υπηρετεί τις ανάγκες τους, όχι να εξουσιάζει.

Aίτημα παραπομπής θέματος που αφορά τη διάλυση σύμβασης εκπόνησης μελέτης

ΘΕΜΑ:
Διάλυση της σύμβασης της μελέτης με τίτλο: «ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΧΩΡΟΥ ΤΟΥ ΚΕΝΤΡΟΥ ΠΑΛΑΙΟΝΤΟΛΟΓΙΑΣ ΜΗΛΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ»
ΣΧΕΤ.:
Η με αριθμό πρωτ. 1753 από 02-2-2024 πρόσκληση για συνεδρίαση της Δημοτικής Επιτροπής στις 07-2-2024 και ώρα 09:00.
Κύριε Πρόεδρε,

 

Ο Δήμος Γρεβενών κατόπιν πρόσκλησης του Πράσινου Ταμείου και υποβολής σχετικής πρότασης εκ μέρους του, κατέστη δικαιούχος για τη δράση «ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗ ΔΙΕΞΑΓΩΓΗΣ ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΩΝ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΕΤΟΥΣ 2019-2020».

 

Αντικείμενο του διαγωνισμού ήταν ο καθολικός επανασχεδιασμός και ανακατασκευή του περιβάλλοντος χώρου του Κέντρου Παλαιοντολογίας, της όμορης κεντρικής πλατείας της Τοπικής Κοινότητας Μηλιάς και των πεζοδρομίων που τα περικλείουν, με σκοπό την ανάδειξη του Κέντρου Παλαιοντολογίας ως κυρίαρχο στοιχείο στην περιοχή επέμβασης.

 

Οι συμμετέχοντες έπρεπε να αναζητήσουν ιδέες οι οποίες θα έδιναν στον υπό επανασχεδιασμό κοινόχρηστο χώρο σύγχρονες αισθητικές και λειτουργικές προτάσεις – λύσεις, τεκμηριωμένες µε σαφήνεια και λεπτομέρεια (επιλογή των υλικών, αστικού εξοπλισμού, φωτιστικών σωμάτων και φυτεύσεων καθώς και κάθε άλλων στοιχείων που τις συνθέτουν).

 

Ο διαγωνισμός χαρακτηρίσθηκε ως Ανοικτός Αρχιτεκτονικός Διαγωνισμός προσχεδίων μελέτης μιας κατηγορίας μελετών που πραγματοποιείται σε ένα στάδιο και αφού αξιολογήθηκαν οι προτάσεις που κατατέθηκαν από ανεξάρτητη επιτροπή ειδικών, απονεμήθηκαν τα βραβεία και ανατέθηκε η εκπόνηση της σχετικής μελέτης προκειμένου το έργο που θα πρόκυπτε από αυτή να μπορεί να χρηματοδοτηθεί.

 

Ο σκοπός του διαγωνισμού ήταν η εξεύρεση της βέλτιστης πρότασης-λύσης, από λειτουργική, αισθητική και τεχνική άποψη, προκειμένου να αξιοποιηθεί και να αναβαθμιστεί η περιοχή που περιλαμβάνει την προαναφερόμενη περιοχή, που βρίσκεται στην Δημοτική Κοινότητα Μηλιάς.

 

Με την ολοκλήρωση των διαδικασιών θα διαμορφωθεί εν τέλει ένας λειτουργικός δημόσιος χώρος που θα μπορεί να αναδεικνύει τα στοιχεία που συνυπάρχουν (αστικό και φυσικό τοπίο), να εξυπηρετεί τις σύγχρονες ανάγκες, να διατηρεί παράλληλα και να προβάλει τη συλλογική μνήμη, καθώς και να εμπλουτίζει και να προστατεύει το υφιστάμενο πράσινο.

 

Από τα παραπάνω, εύκολα μπορεί κάποιος να συμπεράνει πως η ανάπλαση μιας πλατείας του οικισμού όπου βρέθηκαν και φιλοξενούνται τα παγκοσμίου αξίας παλαιοντολογικά απολιθώματα, την οποία θέλετε να αποτρέψετε, καμία σχέση δεν έχει με την «…κυρίαρχη πολιτική πρόταση του πολιτικού πλαισίου του επιτυχόντος συνδυασμού του νυν Δημάρχου Γρεβενών «Γρεβενά: ο τόπος μας… η ζωή

μας», για μεταφορά του Μουσείου Παλαιοντολογίας του οικισμού Μηλιάς σε κτίριο

εντός της πόλης των Γρεβενών…» όπως μεταξύ άλλων αναφέρεται στην εισήγηση του αρμόδιου Αντιδημάρχου σας.

 

Για το λόγο αυτό και επειδή:

 

  1. Το θέμα κρίνεται ιδιαιτέρως σοβαρό για τους δημότες και την ανάπτυξη της περιοχής.

 

  1. Προκύπτει κίνδυνος απώλειας χρηματοδότησης έργου είτε από πόρους του Πράσινου Ταμείου όπως προβλέπεται από την αρχική πρόσκληση, αφού σύμφωνα με αυτή: «Οι παραπάνω κατηγορίες έργων εντάσσονται στις επιλέξιμες δράσεις περιβαλλοντικού ισοζυγίου, σύμφωνα με το αρ. 77 του νόμου 4495/2018. Ως εκ τούτου, μετά την ολοκλήρωση του διαγωνισμού το Πράσινο Ταμείο δύναται να εντάξει κατά προτεραιότητα σε μελλοντικά προγράμματα περιβαλλοντικού ισοζυγίου τη χρηματοδότηση των δράσεων υλοποίησης των υπόψη έργων.» , είτε από άλλο χρηματοδοτικό εργαλείο που μπορεί να προκύψει (πχ ΟΧΕ ΓΕΩΠΑΡΚΟΥ ΓΡΕΒΕΝΩΝ ΚΟΖΑΝΗΣ κλπ).

 

  1. Η αιτιολόγηση διάλυσης της σύμβασης εκ μέρους του αρμοδίου Αντιδημάρχου σας, είναι ούτως ή άλλως αυθαίρετη και ανεπαρκής, στηριζόμενη μόνον στην κατά την κρίση του «πολιτική ετυμηγορία των Γρεβενιωτών».

 

  1. Και πάλι όπως και με το κολυμβητήριο, στερείστε σχετικής εισήγησης από της Τεχνική Υπηρεσία του Δήμου.

 

  1. Ο ανάδοχος θα δικαιούται αποζημίωσης που θα βαρύνει τα τακτικά έξοδα του Δήμου μας χωρίς να παραδώσει τίποτε από αυτά που οφείλει από τη σύμβαση του.

 

  1. Πρέπει να ενημερωθούν όλοι οι δημοτικοί σύμβουλοι και να εκφραστεί η άποψη της τοπικής κοινωνίας.

 

Παρακαλούμε όπως σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ. 4 του άρθρου 72 Ν. 3852/2010 «Καλλικράτης» όπως αυτό ισχύει, παραπέμψετε το εν λόγω θέμα για λήψη απόφασης από το Δημοτικό Συμβούλιο.

 

Οι επικεφαλής των υπόλοιπων παρατάξεων παρακαλούνται επίσης για την ενημέρωση τους.

 

Με εκτίμηση,

 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ :

1.    κ. Δημοσθένη Κουπτσίδη

2.    κ. Παναγιώτα Ντάγκα

3.    κ. Τζήκα Γεώργιο – Πρόεδρο Δ.Κ. Μηλιάς

4.    ΜΜΕ

-Ο-

Επικεφαλής της

Μείζονος Αντιπολίτευσης

 

 

Χρήστος Τριγώνης

 

spot_img

Πρόσφατες δημοσιεύσεις